SPRING 2015

 

Piet Tunderman

Praktijk ervaring

 

Op deze tijdgebonden pagina's die als LAST MINUTE begonnen zijn, staan praktijk ervaring, wensen, en status informatie, naast informatie wat binnenkort beschikbaar komt.

 

/lm01

Op het invoer scherm vier buttons.

1 groen SMS naar smartphone of watch

 

2 licht blauw SMS naar Gateway Server

 

3 geel GSM locatie

 

4 grijs vrij voor toekomst

wordt donker blauw [ store / restore

PROJ database ]

 

Één klik legt de hele Tuple vast klaar als SMS texting naar de SMS pool gestuurd te worden.

 

door een ongelukkige samen loop en een onachtzaam moment, ben ik AL de blokken , de puzelstukjes van TIMe kwijtgeraakt.

je begrijpt dat ik baal

 

noem het geluk bij een ongeluk.

het initialiseren van een database is wat lastig want je legt de specificaties betreffende een nog niet bestaand object vast in een object dat nog niet bestaat.

 

ik had daar voor de project database van de app TIMe iets in elkaar gezet wat er meedoor kon gaan. 'het ging'

 

na het 'ongeluk' waarbij alles verloren ging, dus ook de 'init' van de database, kreeg ik zelfs 'het ging' niet meer aan de praat, maar bedacht iets beter dan 'het ging'

 

dat heb ik in de nieuwe versie als blue button

noem het geluk bij een ongeluk.

Wat is er nog verder te wensen

 

 1.  

 

Wordt aan gewerkt

 

Wat komt er binnenkort beschikbaar

 • /lm04
 • door de update van app inventor naar versie 2,
 • is de overstap van de app TIM4u2 naar versie 2,
 • hoewel niet helemaal vrijwillig, een gunstig moment.
 •  
 • inmiddels in de maand juni de app werkend op een
 • Samsung Galaxy GIO.
 •  
 • aan de ontvangen SMS jes mankeert nog wel wat.
 • ~€~

 

 

 •  

 

TIM4u2 Time Is Money for you too

~€~ Tempus est pecuniam pro te nimis (ツ) started 2013-03-18

teMarketing TIM4u2

 

==

door een ongelukkige samen loop en een onachtzaam moment, ben ik AL de blokken , de puzelstukjes van TIMe kwijtgeraakt. ik val dus terug op een backup van 7 november.

je merkt dan pas wat je wat je in een paar weken doet;

je begrijpt dat ik baal ======================================

TIM, de afkorting en betekenis van: ' Time Is Money ', houdt zich bezig met de ontwikkeling van applicaties, waar tijd een factor is voor de verdienste. Daarom nu de android apps TIM4u2 en TIM4us

De app TIM4u2 verzorgt uren vastlegging voor onder andere zzp'ers en medeewerkers met een 'nul-uren' contract.

Vastlegging van de uren vindt plaats in de vorm van sms berichten die naar de eigen smartphone, en als optie naar de TIM sms gateway server worden gestuurd.

 TIM4u2   kan door iedereen gebruikt worden.

Tot de TIM applicaties hoort ook een verdien model, waarvoor W4sho de marketing in de vorm van een Multi Level Marketing organisatie hanteert.

 

Wat is Multi Level Marketing of kortweg MLM ?.

Wikipedia geeft de volgende informatie :.

Multi-level marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing ofteammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een

 gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop)consultants genoemd worden.

Wil je meer weten over MLM ?

 

Organisatie bij TIM4us

Niet alleen voor het gemak, maar ook voor de beleving en de sfeer hebben wij de deelnemers en gebruikers van TIM4u2 ingedeeld in gebruikers die de app alleen als user gebruiken en voldoende gemak ondervinden van de vastlegging in de vorm

- datum

- tijdstip

- opdrachtgever / taak

- tijd

Dit zijn wat wij noemen 'users' van tim4u2.

Users zorgen zelf voor consolidatie van de sms berichten.

In de praktijk ontstaat al snel de wens om de consolidatie van de sms berichten te laten uitvoeren.

 

Zij maken gebruik van de optie om de sms berichten na opdracht door de sms gateway server te laten verwerken.

Users die de recapitulatie door de server laten uitvoeren, noemen we Power Users.

 

Een 'poweruser' kan door 'mond-op-mond' reclame users werven , die op hun beurt ook weer als 'poweruser' kunnen worden voorgedragen.

 

Een 'poweruser' wordt op voordracht van de sponsor, benoemd als TIM crew member.

 

 

--------------------------------------------------------

Crewmembers bij TIM4us.

Powerusers hebben het recht om users voor te stellen die naast het gebruik van TIM4u2 mee werken aan de verspreiding van het gebruik als crew member TIM4us.

 

Daarnaast delen bepaalde crewmembers mee in de periodiek uit te keren resultaten van de ontvangen fooien.

 

Dit is afhankelijk van het promotie niveau binnen de crewmember organisatie.

Crewmember promotie.

Een 'poweruser'' begint het promotie traject als çrewmember' met de daaraan verbonden voordelen.

Hij of zij begint als z.g. voordekker.

Als een voordekker 5 users heeft genomineerd, volgt de promotie tot 'navigator'

Als een 'navigator' 5 voordekkers heeft genomineerd volgt promotie tot mate of stuurman.

Als een mate 5 navigators heeft volgt promotie tot skipper.

Webmarketing.

TIM4us is evenals TIM4u2 op het gebruik van het web als hulpmiddel aangewezen en streeft naar een virtuele

structuur en de daarbij behorende faciliteiten.

Public relations.

In het kader van een actie ' EERST PROEVEN, DAN BETALEN '.

is tevens de mogelijk geopend, de gebruiker te laten bepalen wat de service verwerking hem waard is.

Meer details hierover staan op de site TIM4U2

 

 

tPMarketinggebruikers

 

 

/lm02

 

 

 

 

 

ervaring

 

 

 

 

 

 

~€~

 

 

 

top of page

 

 

next page

 

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved